Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ

ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Братя Даскалови (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 18.05.2022г от 10:30 часа в заседателната зала, етаж І в сградата на Общинска администрация с. Братя Даскалови ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Братя Даскаловиза периода 2021-2027 г. (ПИРО). 

Цялата покана можете да прочетете тук.

План за интегрирано развитие на Община Братя Даскалови (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...

© 2015- 2021 Община Братя Даскалови.