Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Патронажни грижи

Информация за Договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002„Патронажна грижа +” и BG05M9OP001-6.004„Патронажна грижа + - Компонент 2”

Повече за процедурата можете да прочете тук

1.Заявление от потребител

2.Декларация за лични данни

3.Декларация за информирано съгласие

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...

© 2015- 2021 Община Братя Даскалови.