Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Регистър на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ-несъвместимост

РЕГИСТЪР

на Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 № по ред

Собствено и фамилно име

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Вх. №  и дата на подаване

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 – Вх. № и дата на подаване

Даниела Николова

Длъжностно лице по защита на данните

Съдържание 

01/22.06.2018 г.

-

Янка Петкова

Оперативен счетоводител

Съдържание 

02/31.07.2018 г.

-

Димитринка Дешкова

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание 

03/12.12.2018 г.

-

Жанета Жечева

Оперативен счетоводител

Съдържание 

04/21.03.2019 г.

-

Димка Грозева

Старши специалист АОН, с. Съединение

Съдържание 

05/01.04.2019 г.

-

Иванка Димитрова

Кметски наместник на с. Славянин

 Съдържание

06/02.04.2019 г.

-

Тодор Карев

Системен администратор

Съдържание

07/24.04.2019 г.

-

Койчо Койчев

Техник „Инвеститорски контрол“

Съдържание

08/13.09.2019 г.

-

Динко Господинов

Кметски наместник на с. Голям дол

Съдържание 

09/04.12.2019 г.

-

Тихомир Танев

Младши експерт „Програми и проекти“

Съдържание

10/10.12.2019 г.

-

Александр Липницкий

Оперативен счетоводител

Съдържание 

11/20.12.2019 г.

-

Марияна Колева

Младши експерт „Сътрудник ОбС“

Съдържание 

12/07.01.2020 г.

-

Донка Костадинова

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание 

13/12.02.2020 г.

-

Садие Даде

Старши специалист АОН, с. Горно Ново село

Съдържание

14/20.02.2020 г.

-

Женя Иванова

Младши експерт „Програми и проекти“

Съдържание 

15/13.10.2020 г.

-

Златка Танева

Координатор дейности „Ученически столове“, с. Оризово

Съдържание

16/26.10.2020 г.

-

Йорданка Вълчева

Технически секретар в Община Братя Даскалови

Съдържание 

17/01.02.2021 г.

-

Жана Милева

Управител на ДЦСХ, с. Братя Даскалови

Съдържание 

18/08.02.2021 г.

-

Мария Примова

Старши експерт „Счетоводител-касиер“

Съдържание 

19/17.02.2021 г.

-

Маргарита Александрова

Оперативен счетоводител

Съдържание 

20/24.02.2021 г.

-

Калина Костова

Специалист „Социални дейности“

Съдържание 

21/29.03.2021 г.

-

Веселина Събева

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание 

22/17.06.2021 г.

-

Катя Шурубова

Старши специалист „Общинска собственост“

Съдържание 

23/21.06.2021 г.

-

Валентина Георгиева

Директор на ДГ „Иглика“, с. Найденово

Съдържание 

24/29.06.2021 г.

-

Гергана Тотева

Старши специалист „Информационно обслужване“

Съдържание

25/28.07.2021 г.

-

Златка Иванова

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание 

26/07.09.2021 г.

-

Ваня Вълчанова

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание 

27/02.12.2021 г.

-

Тихомир Танев

Младши експерт „Образование, култура и вероизповедание“

Съдържание 

28/11.01.2022 г.

-

Полина Панайотова

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание 

29/17.01.2022 г.

-

Красимира Тенева

Специалист „Кадастрален план“

30/12.05.2022 г.

-

Пламена Паскова

Младши експерт „Програми и проекти“

Съдържание

31/14.06.2022 г.

-

Делко Златански

Техник „Компютърни системи“

Съдържание

32/11.07.2022 г.

-

Пепа Проданова

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание

33/30.09.2022 г.

-

Таньо Найденов

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание 

34/01.12.2022 г.

-

 

Райна       Петкова            

Оперативен счетоводител

Съдържание 

36/03.07.2023 г.

-

 

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...