Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Обявление за конкурс

О Б Я В Л Е Н И Е  -  Община Братя Даскалови на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, във връзка със Заповед № РД-190/28.04.2022 г. на кмета на Община Братя Даскалови ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти”.

Целият текст на обявлението можете да видите тук.

Списък   на допуснатите и недопуснати кандидати за  КОНКУРСА за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти”.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...

© 2015- 2021 Община Братя Даскалови.