Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com     

П О К А Н А за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови за 2020 година

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2020 година и кани   жителите на общината, представители на бизнеса, кметове, кметски наместници и общински съветници  на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета  за 2020 година

         Обсъждането ще се проведе непресъствено на 23.08.2021 година  от 9,30 часа , чрез видеоконферентна връзка посредством  Skype.

         Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Братя Даскалови в категория "Финанси и бюджет" - ТУК

КАТЯ ИВАНОВА

Председател на Общински съвет Братя Даскалови

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...

© 2015- 2021 Община Братя Даскалови.