Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Съобщение за обучение на преброители, контрольори и резерви в Преброяване 2021

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, област Стара Загора, съвместно с ТСБ – Югоизток, организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община БРАТЯ ДАСКАЛОВИ.

Обучението ще се проведе в Народно читалище „Павел Матев – 1922“ в с. Оризово, ул. „Гено Николов“ № 30 на 27.08.2021 г. /петък/, с начало 10:00 часа.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...