Тел. 04134/ 2388E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com     

Списък на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за Преброяване 2021

Област     Община           Име                  Фамилия          ЕГН (ГГММ******)    Позиция

Стара Загора     Братя Даскалови     АНА ЖЕЛЕВА     5910****** Контрольор
Стара Загора     Братя Даскалови     АНЕТА ТАНЕВА     7401****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     БОЙКА ДИМИТРОВА     7401****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ВЕНЕТА ИВАНОВА     6806****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ВЕНЦИСЛАВ СТОЕВ     6808****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ВИДКО НЕШЕВ     5809****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ВИОЛЕТА ДИМОВА     7011****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ГАНКА ПЕТРОВА     5703****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ГЕРГАНА ФИЛИПОВА     5702****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ГИНКА ЖЕЛЯЗКОВА     8108****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ДАНИЕЛА НИКОЛОВА     9403****** Контрольор
Стара Загора     Братя Даскалови     ДЕМИР ДЕМИРОВ     5803****** Придружител
Стара Загора     Братя Даскалови     ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА     9902****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ДЕНКА БОРИСОВА     4908****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ДЕШКА СТОЕВА     5201****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ДОЧКА ИВАНОВА     8005****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ДОШКА ПОПОВА     5002****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ЕЛЕНА ШОПОВА     8703****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ЕМИЛИЯ КОСТОВА     6812****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ЖАНА ВЪЛЧАНОВА     8601****** Резерва
Стара Загора     Братя Даскалови     ЖЕЧКА ВИДЕВА     9807****** Резерва
Стара Загора     Братя Даскалови     ЗЛАТКА АТАНАСОВА     5905****** Контрольор
Стара Загора     Братя Даскалови     ИВАН АНГЕЛОВ     5706****** Контрольор
Стара Загора     Братя Даскалови     ИВАНКА ДИМИТРОВА     6307****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ИВАНКА КИРОВА     6608****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ИВАНКА НИКОЛАЕВА     6802****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ИВАНКА РУСЕНОВА     6005****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ИВИЛИНА БОНЧЕВА     8204****** Контрольор
Стара Загора     Братя Даскалови     ЙОРДАНКА ВЪЛЧЕВА     9910****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     КАТЯ ГЕНОВА     7001****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     КИТА ПАЛАЗОВА     5110****** Резерва
Стара Загора     Братя Даскалови     КОЙЧО КОЙЧЕВ     6208****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     КРАСИМИРА ТОТЕВА     8512****** Контрольор
Стара Загора     Братя Даскалови     МАГДАЛЕНА ГЕНЧЕВА     8812****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     МАРИАНА МАРИНОВА     8911****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     МАРИЯНА МАНЕВА     6305****** Контрольор
Стара Загора     Братя Даскалови     МИТАНКА ХРИСТОВА     7501****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     НАТАША БАЛАЛИЕВА     5303****** Контрольор
Стара Загора     Братя Даскалови     НЕДКА ИВАНОВА     7707****** Контрольор
Стара Загора     Братя Даскалови     ПАВЛИНА ГАНЕВА     5910****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ПАУНКА ГЕОРГИЕВА     6611****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ПЕНКА АТАНАСОВА     6204****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ПЕНКА БОНЧЕВА     5504****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ПЕНКА КАЛКАНОВА     5608****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     РАДКА СРЕБРЕВА     7003****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     РОСИЦА АТАНАСОВА     7011****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     СВЕТЛА ГРОЗЕВА     8406****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     СВЕТЛА ХРИСТЕВА     6311****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     СТАНИМИРА ДЕШКОВА     9811****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     СТАНКА ИВАНОВА     6308****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     СТОЯНКА ИВАНОВА     7805****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ТАНЯ СТЕФАНОВА     5403****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ТАНЯ ЧИЛИКОВА     7107****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ТОДОРКА КАРЕВА     7302****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ХРИСТИНКА ЧЕНКОВА     5905****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ХРИСТО ХРИСТОВ     7309****** Резерва
Стара Загора     Братя Даскалови     ЮСЕИН ФИЛИНТА     6110****** Преброител
Стара Загора     Братя Даскалови     ЯНА ЖЕЛЯЗКОВА     4711****** Преброител

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...

© 2015- 2021 Община Братя Даскалови.