Тел. 04134/ 2388E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com     

Съобщение Преброяване 2021

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Братя Даскалови, област Стара Загора приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В тази връзка оповестяваме списъка на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Братя Даскалови.

Всяко от определените лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъдат оповестени на 13 август 2021 г. на сайта на Общината и на информационното табло.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...

© 2015- 2021 Община Братя Даскалови.