Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Заповед № РД-235/03.06.2020 г.

На основание чл.44, ал. 2 от СМСМА във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейсности в земеделските земи и във връзка със заповед № РД-04-510/20.05.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" относно недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделската продукция

Цялата заповед може да прочетете - ТУК!!!

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...