Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

ТЕСТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ ! На 01.04.2024 (понеделник ) от 11.00 часаще се извърши тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Ще бъдат излъчени предварително записано съобщение за техническа проверка, акустичните сигнали –“Национален сигнал за тревога” и “Национален сигнал за край на тревога” и съобщение за край на техническата проверка.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...