Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР (ГДПБЗН- МВР). в изпълнение на договор № 1983опд-34/27.09.2022 г„ е реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT.

Разработен е и публичен информационен сайт www.bg-alert.bg, където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа също допълнителна информация за BG-ALERT, настройки за мобилните телефони, често задавани въпроси и др.

Преди въвеждането в редовна експлоатация на BG-ALERT е необходимо да бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип в различни дни за изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители през мрежите и оборудването на мобилните оператори. След регионалните тестове ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна.

В тази връзка Ви уведомявам, че предстоящите тестове ще бъдат проведени, съгласно следния план-график:

о    07.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (област Габрово);

о    14.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен);

о    15.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Велико Търново, Разград, Русе, Силистра);

о    16.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Варна, Добрич, Търговище, Шумен);

о    21.11.2023 г„ 12:00-12:30 ч. (области Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол);

о    22.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Благоевград, Кюстендил, Перник, София, Софийска област);

о    23.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково);

о    29.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (Национален тест).


Тестовото съобщение, което ще бъде разпространявано в посочените региони на съответните дати, се очаква да бъде получено на мобилни устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast Service и ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) режим на устройството.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...