Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Съобщение за подновяване на енергоподаване на ЖП участък

СЪОБЩЕНИЕ

            Във връзка с изпълнение на обект: "Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово" по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2", информираме, че в железопътния участък от гара Оризово до Черна гора Път 2, е подадено напрежение в ново изградената контактна мрежа.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...