Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com     

Заповеди на Министерство на Здравеопазването

Заповед № РД-01-712/19.08.2021 г.
PDF файл, 537,5 KB, качен на 19.08.2021


Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г.
PDF файл, 551,0 KB, качен на 29.07.2021


Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г.
PDF файл, 759,2 KB, качен на 29.07.2021

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...

© 2015- 2021 Община Братя Даскалови.