Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Декларации ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Заместник кметове - ТУК 

Кметски наместници - ТУК

Секретар на Община - ТУК

Дирекция ФСДПИОПД - ТУК

Дирекция АООСИД - ТУК + ТУК + ТУК 

Дирекция УТИСПП - ТУК + ТУК + ТУК + ТУК

Директори на детски градини - ТУК

Звено "Вътрешен одит" - ТУК

Управител на Домашен социален патронаж - ТУК

Управител на Дневен център за стари хора - ТУК

Главен архитект - ТУК

 

 

 

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...