ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнение на програмите за енергийна ефективност

Целият отчет съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ можете да видите ТУК